Matwork

Lekce probíhají v prvním podložkovém sále ve skupinách max. dvanácti osob s využitím pomůcek. K dispozici je každému klientovi zdarma cvičební podložka. Samotné pomůcky a jejich využití je plně v režii každého lektora a jeho cvičebního plánu. Pomůcky mohou cvičení pro klienty nejen obohatit, ale i pomoci vlastní cviky korektně provádět. Nabízíme lekce s využitím malých overballů, pěnových válců, pilates kruhů, gum, copů, rotačních disků a dalších.

Reformer

Lekce jsou vedeny pro skupinu max. pěti osob. Cviky na strojích jsou koncipovány pro celkové posílení všech svalových skupin těla a získání flexibility: ve strojích jsou zabudovány pružiny a sval jim klade odpor. Jak roste síla svalu, cvičenec používá stále silnější pružiny. Jedná se tedy o plynulou zátěž, která je velmi šetrná k lidským kloubům a šlachám. Nejznámější cvičební stroj je reformer. Jedná se o lavici, v níž je umístěn pojízdný vozík uvnitř vodorovného rámu. Na jednom konci jsou zabudovány pružiny, na druhém dvě lana, může být ve spojení s věží, která ještě prohlubuje možnost práce s mobilitou. Joseph Pilates na těchto strojích cvičil řadu cviků, díky nimž formoval celé klientovo tělo. Zhruba se jedná o přes 500 různých cviků, které bylo možné udělat na téměř kterémkoliv jeho stroji. Právě díky cvičení na více strojích je pilates metoda tak účinná a rozšířená. Jeden cvik provedený na různých strojích dává každému možnost do hloubky pochopit smysl a princip svého těla. Jen precizně provedený cvik přináší kýžený výsledek.

Pilates & Flow © 2017-20 | Všechna práva vyhrazena