MATWORK

Lekce probíhají v prvním podložkovém sále ve skupinách max. dvanácti osob s využitím pomůcek. K dispozici je každému klientovi zdarma cvičební podložka. Samotné pomůcky a jejich využití je plně v režii každého lektora a jeho cvičebního plánu. Pomůcky mohou cvičení pro klienty nejen obohatit, ale i pomoci vlastní cviky korektně provádět. Nabízíme lekce s využitím malých overballů, pěnových válců, pilates kruhů, gum, copů, rotačních disků a dalších.